Proiectul ApGenEdu

Prezentarea proiectului

Context

Următorul context este valabil în România în momentul redactării acestui proiect și are un factor determinant în dezvoltarea proiectului:

 • numărul insuficient de medici care folosesc factorii genetici în practica lor curenta
 • discrepanța dintre numărul geneticienilor din România și necesitatea utilizării datelor genetice în România
 • existența în oferta educațională actuală a UMF a curriculelor necesare pentru studii epidemiologice genetice aplicate, dar fără un curs care să arate cum pot fi legate aceste elemente
 • existența IMM-urilor locale axate pe activități de cercetare și analiză a datelor
 • existența unor proiecte finalizate cu succes care au vizat analiza datelor genetice din România obținute din proiectele finanțate anterior de EAA Grants (ROMCAN)
 • existența unor specialiști locali din lumea academică cu experiență în domeniul genetic aplicat

Probleme actuale

Problemele curente care au fost identificate sunt:

 • lipsa unui cadru educațional unificat, care să reunească expertiza existentă
 • lipsa unei orientări formale a studiilor integrate care să faciliteze apariția în România a unei abordări personalizate/medicină precizie
 • lipsa de screening genetic adresat populației românești datorită numărului redus de specialiști în domeniu

Obiectivele proiectului

Proiectul își propune să aducă o nouă perspectivă în domeniul programelor de studiu și al modulelor de formare inițială și continuă. Obiectivele proiectului sunt dezvoltaea și furnizarea un curriculum integrat care să reunească disciplinele genetice medicale aplicate, pentru a oferi participanților abilitățile de a lucra în viitor în acest domeniu științific sau pentru a introduce metode genetice aplicate în activitățile lor profesionale. Odată dezvoltate și livrate într-o sesiune in-person, materialele vor fi transferate online, devenind accesibile studenților și comunității medicale ca un modul de studiu electronic.

În acest context, obiectivele proiectului sunt:

 • dezvoltarea primului curs de genetică aplicată pentru UMF, prin reunirea capacităților existente și adăugarea de noi competențe dobândite de la instituțiile partenere. Curriculum-ul va fi dezvoltat ca suport de curs și difuzat în două moduri diferite:

  o sesiune livrată in-person, urmată de 2 sesiuni succesive de livrare on-line.

 • dezvoltarea unei echipe didactice interdisciplinare capabile să furnizeze cursuri în domeniul geneticii aplicate, formată din 16-18 persoane, din rândul participanților la proiect.
 • dezvoltarea de noi cunoștințe și abilități, la nivel de participant, legate de cercetarea genetică aplicată, pentru a-i încuraja să urmeze o carieră în acest domeniu sau să utilizeze cunoștințele dobândite în profesia lor medicală. Acest lucru se va realiza prin instruirea a 130 de persoane, 30 în școala de vară și 100 prin intermediul modulului de învățare electronică
 • dezvoltarea de noi competențe, pentru următoarea generație de cercetători, legate de analiza datelor în scopul realizării proiectelor de cercetare și publicațiilor științifice

Grupuri țintă

Grupurile vizate de proiect sunt studenți în medicină, în special din anii terminali de studiu, împreună cu tineri profesioniști din zona medicală, interesați de domeniul geneticii aplicate. Proiectul va fi deschis și studenților de la Universitatea Reykjavik, în domenii precum Ingineria biomedicală sau Informatica, care sunt interesați de biostatistică sau de bioinformatică.

Descriere rezultat

Putem grupa rezultatele rezultatelor proiectului în două categorii diferite:

1. Rezultate educaționale:

 • dezvoltarea curriculum-ului integrat pentru studiile genetice aplicate
 • livrarea conținutului prin dezvoltarea și ajustarea conținutului specific pentru livrarea școlii de vară
 • livrarea conținutului prin dezvoltarea și adaptarea conținutului specific pentru învățarea electronică.

Fiecare instanță de formare se va încheia cu un proiect final. Va exista un sistem de premiere pentru echipa de studenți cu cel mai bun proiect, evaluat după fiecare sesiune, menită să încurajeze cooperarea și competiția între echipe.

2. Rezultate științifice:

 • o publicație metodologică privind particularitățile implementării unui astfel de curriculum în România și a celor mai bune practici
 • o publicație științifică privind epidemiologia hipertensiunii arteriale în România (studiu GWAS), dezvoltat în comun de RU/UMF/ExigiaMedical
 • cel puțin 5 lucrări științifice, bazate pe studiile genetice aplicate în domeniul Urologiei și Gastroenterologiei, care vor fi prezentate la congrese sau conferințe medicale

Impact și beneficii pe termen lung

Următoarele trei beneficii pe termen lung vor putea fi asociate proiectului:

 • inițierea dezvoltării unei generații de oameni de știință în domeniul științelor genomice, prin inițierea unui prim curs interdisciplinar
 • inițierea dezvoltării abilităților de integrare a componentelor genomice în activitățile medicale de zi cu zi
 • contribuția la dezvoltarea unei viitoare oferte educaționale a UMF, prin pregătirea unui curriculum interdisciplinar, în domeniul studiilor genomice.
Scroll to Top